Szkolenia i warsztaty

Szkolenia „Prawo Na Co Dzień” są prowadzone przede wszystkim dla osób zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem zajęć typu Street Law na uczelniach wyższych (studenci, opiekunowie merytoryczni), także dla osób, którym wiedza prawna przydaje się w pracy zawodowej (np. funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, nauczyciele) lub w życiu codziennym (wszyscy chętni!). Tematyka zajęć jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia.

Warsztaty z metodologii zajęć „Prawo Na Co Dzień” skierowane są przede wszystkim do studentów prawa, opiekunów merytorycznych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie.