Street Law

Idea zajęć Street Law zrodziła się w latach 70 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, gdy grupa studentów z Georgetown University pod opiekę merytoryczną swojego profesora podjęła się nauczania prawa uczniów szkół średnich i osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Celem podjętej inicjatywy, było szerzenie wiedzy prawnej wśród obywateli – podnoszenie świadomości o przysługujących prawach, sposobach ich realizacji i ochrony.

Idea Street Law spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i w niezwykle krótkim czasie została podjęta przez kolejne szkoły prawa w całych Stanach Zjednoczonych. Zajęcia tego typu utrwaliły się na dobre w programie amerykańskich studiów prawniczych i do chwili obecnej funkcjonują w około 70 szkołach kształcących przyszłych prawników.

Lata osiemdziesiąte przyniosły ekspansję zajęć Street Law na inne kontynenty: do Republiki Południowej Afryki, do państw Ameryki Łacińskiej, m.in. do Wenezueli, Paragwaju, do krajów azjatyckich, w tym do Indii, Bangladeszu, Kirgistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu, a także do Europy Środkowej i  Wschodniej, m.in. do Rosji, Ukrainy, Białorusi.

W Polsce zajęcia kliniczne typu Street Law zostały zainicjowane w latach 90 za sprawą prof. Moniki Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z prof. Michałem Porowskim z Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji UW. Profesor Płatek przebywała w Stanach Zjednoczonych w roku 1992, skąd wróciła zafascynowana ideą i efektami programu Street Law. w rezultacie podjęła się wdrożenia zajęć tego typu na macierzystej Uczelni. Angażowała się również z pozytywnym skutkiem w rozwój tych zajęć na innych polskich uczelniach, m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie i w Rzeszowie.

Aktualnie zajęcia Street Law są nieodzownym elementem edukacji prawniczej na każdej uczelni, która stawia na jak najlepsze, najpełniejsze i rzetelne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu prawnika.