Realizacja zajęć

Zajęcia (zarówno dla młodzieży akademickiej, jak i te realizowane przez trenerów PSEP) przebiegają przy zastosowaniu interaktywnych metod nauczania, a ich przedmiotem są tematy z życia codziennego, np. jak odzyskać pieniądze za nowe buty, które przemakają? jak rozwiązać spór? jak zachować się w kontaktach z Policją? jak napisać ważny testament?

Głównym założeniem „Prawa Na Co Dzień” jest aktywne włączenie uczestników zajęć w ich przebieg. Metoda tradycyjnego wykładu (ustne przekazywanie wiedzy milczącym słuchaczom) z założenia stosowania jest w sposób ograniczony. Osoby biorące udział w „Prawie Na Co Dzień” rozwiązują kazusy, przeprowadzają symulacje (np. rozpraw sądowych, legitymowania), podają przykłady, zabierają uzasadnione przez siebie stanowisko, dyskutują. Aktywność uczestników pozwala im na zdobycie wiedzy prawniczej, przy wykorzystaniu własnego doświadczenie życiowego, własnych przemyśleń i wnioskowania.