jesteś tu: O nas->Hitoria PSEP

Historia PSEP

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej zostało utworzone w 1994 r. z inicjatywy Moniki Płatek w celu wdrożenia zajęć Street Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Monika Płatek (prof. UW, dr hab.) była stypendystką Fundacji Fullbrighta w Stanach Zjednoczonych i miała możliwość przyglądania się działalności klinik prawa na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Zafascynowana tym, co zobaczyła, podjęła inicjatywę, by wprowadzić Street Law na swojej macierzystej Uczelni. Władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyraziły zgodę na wprowadzenie do programu studiów takiego przedmiotu, ale zastrzegły dwa warunki: żadnych próśb o dofinansowanie tej inicjatywy i żadnych przywilejów dla prowadzących zajęcia. Tak zrodziła się inicjatywa utworzenia PSEP-u. Stowarzyszenie miało umożliwić funkcjonowanie kliniki prawa na WPiA UW na warunkach określonych przez władze Wydziału.

Monika Płatek postarała się o pieniądze na prowadzenie zajęć w kilku fundacjach, m.in. Ford Foundation, Fundacji im. Stefana Batorego i Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI) w Budapeszcie. Dopóki PSEP zdobywał pieniądze, dopóty zajęcia Prawo Na Co Dzień były realizowane na WPiA UW. w latach 2005–2007 Stowarzyszenie pozyskało środki na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Od roku 2008 Prawo Na Co Dzień zniknęło z programu Wydziału Prawa i Administracji UW.

Z biegiem czasu zakres aktywności Stowarzyszenia się poszerzał, obejmując działania w zakresie: świadczenia pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działania na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn, upowszechniania sprawiedliwości naprawczej, w szczególności mediacji i negocjacji. Do tej pory głównym celem PSEPu jest podnoszenie świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie.