jesteś tu: O nas->Działalność

Działalność

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywatelek i obywateli. Członkami PSEP są m.in. prawnicy, filozofowie, dziennikarze, nauczyciele akademiccy i szkolni. Nasze wspólne doświadczenia i umiejętności stanowią potencjał, który wykorzystujemy, by wprowadzać w życie zasadę, że każdy ma prawo znać prawo. PSEP realizuje swój cel statutowy poprzez:
  • realizację zajęć typu Street Law – „Prawo Na Co Dzień”
  • publikowanie materiałów edukacyjnych
  • uczestniczenie w procesie opiniowania tworzonego prawa
  • prowadzenie warsztatów z metodologii zajęć „Prawo Na Co Dzień”
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla zróżnicowanych grup zawodowych (funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, nauczyciele szkół ponadpodstawowych)