jesteś tu: Aktualności

Aktualności

PAŹDZIERNIK

08-10 października 2014

dr hab. Monika Płatek dr hab. Monika Płatek dr Małgorzata Dziewanowska dr Małgorzata Dziewanowska

W dniach 08-10 października 2014 r. w Jadwisinie odbyło się ogólnopolskie seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania” współorganizowana przez Fundację Po Drugie, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.

Prezeska PSEP Agnieszka Świderek Prezeska PSEP Agnieszka Świderek

Seminarium było współfinansowane przez Komisję Europejską ze środków międzynarodowego programu „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja”.

Prezeska PSEP przedstawiła zgromadzonym etapy realizacji programu, ze szczególnym omówieniem wymian międzynarodowych do Walii (listopad 2013 r.) i Polski (styczeń 2014 r.) oraz działań zmierzających do uwzględnienia perspektywy beneficjentek ostatecznych programu (opinie i oceny praktyk i metod pracy z dziewczętami stosującymi przemoc, lokalne i międzynarodowe warsztaty dla dziewcząt).

Wykład na temat autonomii seksualnej wygłosiła dr hab. Monika Płatek a wykład o prawnej regulacji rówieśniczych kontaktów seksualnych dr Małgorzata Dziewanowska – członkinie PSEP.

Sprawozdanie z seminarium dostępne jest na stronie fundacji Po Drugie

CZERWIEC

13-15 czerwca 2014

W dniach 13-15 czerwca 2014 roku w Monachium odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Girls using violence - intervention and prevention" (Dziewczęta stosujące przemoc - interwencja i prewencja). Było ono wyjątkowe! Oprócz pracy nad projektem, spotkaniami podsumowującymi kolejne etapy, planowaniem dalszych działań, symultanicznie odbywały się warsztaty dla dziewcząt z 7 partnerskich krajów prowadzone przez niemiecką organizację iMMA (Zora Gruppen und Schulprojekte). Ich celem było podzielenie się dobrymi praktykami i metodami pracy z dziewczętami nastawionymi na eliminowanie przemocy z ich życia, pomocnymi z perspektywy samych zainteresowanych. Dziewczęta miały szanse wskazać co w ich przypadku okazało się skuteczne, jak poradziły sobie z własnym problemem przemocy, kto lub co było dla nich istotne i czego ich to nauczyło. Oprócz działań nastawionych na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem było również dużo czasu na poznawanie się, międzynarodową integrację i dobrą zabawę, przykładowo podczas zorganizowanego wyjazdu do parku linowego. Spotkanie to nie tylko dodało dobrej energii partnerom projektu i zaowocowało planami przyszłych działań, ale także pozytywnie zmotywowało nasze beneficjentki, do dalszej pracy nad sobą, do podtrzymywania międzynarodowych znajomości i niekiedy nauki języka angielskiego :).

5 czerwca 2014 Przez sztukę do wolności

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów, połączonymi siłami osadzonych i funkcjonariuszy, zorganizowali 5 czerwca 2014 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich wernisaż „Ziarenko miłości”.

Na wystawie pojawili się woluntariusze, którzy biorą udział w programach realizowanych przez PSEP w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów (malując obrazy, organizując mini -spektakle i czytając bajki dzieciom osadzonych oczekującym na widzenia), funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej, członkowie i sympatycy PSEP-u.

Wydarzenie uświetnił występ taneczny zespołu „Noch’cio” oraz piosenki wykonane przez Marinę Hulię, której akompaniował zespół „Jestem Za”.

Wystawę można oglądać do 20 czerwca w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

LUTY

16 lutego 2014 Występ w radiu Tok FM

Uczestniczki projektu Daphne III „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” Małgorzata Dziewanowska i Agnieszka Sikora z Fundacji „Po drugie” wzięły udział w cotygodniowej audycji radia Tok FM „Dość przemocy!” prowadzonej przez Ewę Podolską.

Podczas debaty prelegentki zaprezentowały idee projektu a także podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi praktyki funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce, konfrontując je z doświadczeniami z wizyty studyjnej w Walii. Przede wszystkim zwróciły uwagę na źródła zachowań przemocowych u małoletnich dziewcząt, jakimi są m.in. brak miłości, zrozumienia, wsparcia ze strony rodziny i osób najbliższych. Podkreśliły, że jedynie praca ze środowiskiem osoby małoletniej (rodzina, znajomi, szkoła) może dać oczekiwane rezultaty (prewencja, skuteczna resocjalizacja). Zwróciły również uwagę na niewydolność systemu w zakresie resocjalizacji osób małoletnich i rozwiązywania problemów związanych z adaptacją ich do życia na wolności po wyjściu z placówek resocjalizacyjnych.

STYCZEŃ

31 stycznia 2014

Agnieszka Sikora, prezeska fundacji „Po drugie”, która wzięła udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektu „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” w Swansea, (Walia) promuje w Polsce jeden z tamtejszych programów. 5-dniowa wymiana, która pozwoliła polskim praktykom, na co dzień pracującymi z dziewcząt z problemami przemocowymi, daje pierwsze konkretne owoce!

Program „Poznawanie mnie” jest realizowany z każdym nowym wychowankiem, trafiającym do zakładu poprawczego w Walii. Celem tej inicjatywy jest lepsze poznanie podopiecznego, tak, aby zindywidualizować program jego pobytu w placówce. Program trwa około pięciu tygodni. Podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą prowadzone są rozmowy, które mają pomóc podopiecznemu w samodzielnym wypełnieniu książeczki na jego temat. Książeczka jest podzieloną na pięć działów. Zgromadzone tam informacje mają dostarczyć podopiecznemu wiedzy na temat samego siebie, a wychowawcy umożliwić zapoznanie się z poglądami, przemyśleniami i emocjami młodej osoby.

„Poznawanie mnie” – zapoznaj się z treścią!.


13-17 stycznia 2014

W dniach 13-17 stycznia 2014 r. PSEP gościł przedstawicielki norweskiego partnera w projekcie „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencje”, które przyjechały do nas w ramach międzynarodowej wymiany pracowniczej.

Wymiana ta została zorganizowana w ramach realizowanego przez PSEP programu Daphne III. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom pracującym z dziewczętami (w ramach działań prewencyjnych bądź resocjalizacyjnych) bezpośredniego przyjrzenia się działaniom podejmowanym przez partnerów projektu z innych państw. w styczniu 2014 r. PSEP przyjął delegację z Norwegii (Sagene District, Oslo), praktycy z Polski byli natomiast na wymianie pracowniczej w Walii w listopadzie 2013 r. (Youth Offending Office, Swansea).

Przygotowaliśmy bardzo bogaty program dla naszych gości! Rozpoczęliśmy od wykładu na temat polskiego systemu prewencji i interwencji w sprawach nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt w wieku do 21 roku życia, opracowanego i wygłoszonego przez doktorantkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzatę Dziewanowską. Uznaliśmy za konieczne poinformowanie gości o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz o strukturze instytucji i organizacji, które miały poznać bliżej podczas nadchodzącego tygodnia.

Podczas wizyty Norweżki odwiedziły:

  • Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy,
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie,
  • Zakład Karny Nr 1 w Łodzi,
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu,
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu,
  • Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów (występ zespołów tanecznych dzieci czeczeńskich uchodźców i recital piosenki Mariny Hulii – wolontariuszki PSEP oraz oprowadzenie po jednostce),
  • Izbę Dziecka Komendy Stołecznej Policji,
  • Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie,
  • Świetlicę socjoterapeutyczną „Mały Książę” prowadzoną przez stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Składamy serdeczne podziękowania dla pracowników powyższych placówek, którzy z bardzo dużym zaangażowaniem włączyli się w realizację programu „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” poprzez umożliwienie naszym gościom zapoznanie się z prowadzoną przez siebie działalnością! Szczególne wyrazy wdzięczności składamy na ręce podopiecznych i wychowanków tych placówek, którzy spotkali się z nami, przygotowując m.in. występy wokalne i taneczne oraz poświęcili czas na rozmowę z gośćmi z Norwegii!

16 stycznia 2014

Tego dnia odbył się kolejny z cyklu regularnych występów koncert w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wśród publiczności, poza osobami osadzonymi w tej jednostce, znalazły się przedstawicielki Sagene District w Oslo – norweskiego partnera w projekcie „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja”, które brały udział w wizycie studyjnej. Jednym z jej elementów było zaprezentowanie szerokiej działalności wolontariuszki PSEP – Mariny Hulii.

Koncert obejmował dziecięcy pokaz tańców kaukaskich i recital piosenki polskiej, rosyjskiej i czeczeńskiej wykonany przez Marinę Hulię i zespół „Jestem Za”.

Marina Hulia, przedstawiła gościom autorski program realizowany w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy tą jednostką i PSEPem – „Dzieci pod murem”. w każdą sobotę wolontariusze przychodzą na poczekalnię Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, aby czytać bajki dzieciom oczekującym na widzenia ze swoimi ojcami. Wykorzystywane przy czytaniu maski i dekoracje są wykonywane przez osadzonych. Okres oczekiwania na widzenie skracają także organizowane w tym czasie warsztaty plastyczne. w poczekalni powstają kolorowe rękodzieła dzieci, które następnie zdobią ściany tego pomieszczenia. Dzięki wsparciu rozmaitych wydawnictw, m.in. Olesiejuk Muza, Dwie Siostry oraz fundacji Open Art dzieci każdorazowo otrzymują w prezencie książki. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest skłonienie ich rodziców, by czytanie bajek kontynuowali także w domu. Inicjatywa „Dzieci pod murem” była szeroko promowana w mediach (m.in. „Gazeta Wyborcza” – Tato poczytaj mi bajkę z więzienia, „Dziennik Trybuna” – Marina jest tylko jedna).


10 stycznia 2014

Dzień Wielokulturowy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli zorganizowany przez Marinę Hulię – wolontariuszkę PSEP – przy współpracy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Osoby przebywające w Ośrodku miały możliwość obejrzenia dziecięcych pokazów ognistych tańców kaukaskich, wysłuchania piosenek i obejrzenia tańców tybetańskich, a także przyjrzenia się technikom tai-chi. Stronę muzyczną przedstawienia opracował zespół „Jestem Za”, w skład którego wchodzą byli osadzeni.

Występy te mają podwójne znaczenie terapeutyczne. Po pierwsze są atrakcją dla osób osadzonych w jednostkach zamkniętych, pomagając im w eliminacji (chociaż na krótki czas) bólu, żalu i agresji. Niektórzy podkreślają, że wspominają je przez bardzo długi czas, że podnoszą ich na duchu. Po drugie, młodzież występująca z pokazami regionalnymi to dzieci uchodźców, dzieci z odmiennych od naszego kręgów kulturowych. Poprzez artystyczne wyrażanie się na scenie, dzieciaki pokonują objawy szoku kulturowego, zespołu stresu pourazowego i łatwiej znoszą przebywanie na obczyźnie. Jest to skuteczny środek arteterapii przeciwko złości, agresji, niskim poczuciu własnej wartości.

Gośćmi honorowymi tego wydarzenia były dr hab. Monika Płatek oraz dr Krystyna Starczewska – z ogromnym zaangażowaniem popierające tego typu działania na rzecz osób wykluczonych.

Relacja i zdjęcia z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.